Käyttöehdot & henkilötietojen käyttö

Mainos
Mainos
Mainos
Mainos
Mainos
Mainos
Yleiset käyttöehdot
Käyttöehdot
Nämä käyttöehdot koostuvat ja säätävät ’Toimittajan’ (määritelty alla) ja kaikkien Sivustoa ja/tai Sovellusta käyttävien (määritelty alla) ja sen ominaisuuksia ja sisältöä millään tavalla hyödyntävien henkilöiden (tästä eteenpäin ’Käyttäjät’) suhteen. Kollektiivisesti Toimittajaan ja Käyttäjiin viitataan ’Osapuolina’.
Yleistä
Yhden tai useamman ominaisuuden käyttö ja Toimittajan palveluiden käyttö Flashscore.fi sivustolla ja sen mobiilisovelluksissa (tästä eteenpäin ’Sovellus’) ja informaatiot, materiaalit ja sen sisältämät linkit kuuluvat käyttöehtoihin, kuten alla mainitaan, ellei toisin ole sovittu Toimittajan toimesta kirjallisesti. Käyttöehdot kattavat koko Toimittajan ja Käyttäjän välisen Sovelluksen käytön suhteen, kattaen kaikki sen toiminnot.
Käyttäjän velvollisuutena on lukea tarkasti ja ymmärtää käyttöehdot ennen Sovelluksen käyttöä. Käyttäjän, joka on selannut Sovellusta, katsotaan ymmärtäneen ja hyväksyneen käyttöehdot, ilman enempiä toimia.
Toimittaja varaa oikeuden keskeyttää, lisätä, päättää, muuttaa ja/tai täydentää näitä käyttöehtoja säännöllisesti, kun näkee sen tarpeelliseksi.
Toimittajaa suosittelee, että Käyttäjä lukisi käyttöehdot huolellisesti ja säännöllisesti. Sovellusta käyttämällä Käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja sen uusimmat muokkaukset, on käyttäjä sitten näistä muutoksista tietoinen tai ei.
Toimittajalla ei ole velvollisuutta varmistaa, että kaikki Sovelluksen Käyttäjät ovat lukeneet viimeisimmät käyttöehdot. Voimassa olevat käyttöehdot ovat esillä tässä Sovelluksessa.
Sovellusta voi käyttää ainoastaan lain sallimiin käyttökohteisiin. Sovelluksen käyttäminen seuraaviin tarkoituksiin: välittäminen, levittäminen, julkaiseminen tai minkään materiaalin säilyttäminen Sovelluksesta tai sen kautta, joka rikkoo voimassa olevia lakeja tai säännöksiä tai kolmannen osapuolen oikeuksia, on jyrkästi kiellettyä. Tämä sisältää (ilman rajoituksia) Sovelluksen käytön tai välittämisen, levittämisen, julkaisemisen tai minkään materiaalin säilyttämiseen Sovelluksesta tai sen kautta sellaisella tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, liikesalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia, on säädytön tai haitallinen alaikäisille tai jota pidetään laittomana tai häiritsevänä, on loukkaava tai herjaava, rikkoo millään tavalla yksityisyyttä tai datan säilytyslakeja, on petollinen tai herjaava, rikkoo rahanvaihtoa kontrolloivaa lakia tai vedonlyöntilakia. Siinä tapauksessa, että väärinkäyttöä ja / tai hyväksikäyttöä esiintyy Sovelluksessa, Toimittaja varaa oikeuden blokata Käyttäjän sivustolta ja sulkea mikä tahansa Käyttäjän rekisteröimän tilin. Toimittajalla on oikeus haastaa Käyttäjä oikeuteen oman harkintakykynsä mukaan.
Palvelut
Sovellus tarjoaa interaktiivisen nettisivuston ja mobiilisovelluksen/-ominaisuuksia, joka tarjoaa livenä urheiluinformaatiota urheilutapahtumista, urheilutuloksia reaaliaikaisesti, lopputuloksia, otteluohjelmia, kokoonpanoja ja urheilutilastoja. Tulokset ja muut tilastotiedot Sovelluksessa heijastavat informaatiota, joita muut itsenäiset lähteet (kolmannet osapuolet) tarjoavat tai talon sisäiset lähteet tai useat muut viralliset internetsivustot. Vaikka Toimittaja tekeekin kaiken mahdollisen päivittääkseen sisällön ja ottelutulokset tai muun informaation joka näkyy Sovelluksessa säännöllisesti, suosittelemme tarkistamaan Sovelluksen informaation myös muista lähteistä. Toimittaja ei ole vastuussa Osapuolien sivustolta poimimista tuloksista tai muusta informaatiosta, joita Sovelluksessa esiintyy.
Kolmansien osapuolien internetsivustot ja sovellukset
Käyttäjien on huomioitava, että mikäli hän on missä tahansa yhteydessä kolmansiin osapuoliin käytettyään Sovellusta, on se sitten tarkoituksellista tai ei, ja johtaa se sitten millaiseen tulokseen tahansa, se on täysin erillistä Toimittajasta ja Toimittaja ei ole millään tavalla vastuussa mistään sopimuksesta tai odotuksista ja muista seurauksista, jotka tulevat suoraan tai epäsuorasti tehdystä yhteydenotosta. Mikä tahansa vaatimus tai kiista joka syntyy Käyttäjän ja sellaisen kolmannen osapuolen välille, ei tule millään tavalla liittymään Toimittajaan. Kolmannet osapuolet, mukaan lukien mikä tahansa kolmas osapuoli joka mainostaa Sovelluksessa, ei saa pääsyä Käyttäjien henkilökohtaiseen dataan, eikä mihinkään muuhun dataan, jonka Käyttäjä on saattanut antaa Toimittajalle.
Audiovisuaalinen sisältö
Toimittaja ei ole vastuussa sisällöstä, jota on kolmansien osapuolien Sovelluksissa, mutta joita voi katsoa myös Sovelluksessa. Kaikki videomateriaali, jota löytyy Sovelluksesta, sijaitsee kolmansien osapuolien palvelimilla, eikä se ole Toimittajan luomaa tai lataamaa.
Inaktiiviset tilit
Jos Käyttäjä on luonut käyttäjätilin Sovellukseen, mutta ei käytä sitä lainkaan 60 päivän sisällä, Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea tili välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta.
Immateriaalioikeudet
Ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa Toimittajalta, Käyttäjät eivät saa lupaa kopioida, muokata, kajota, jakaa, levittää, näyttää, toisintaa, lähettää, siirtää palvelimelle, ladata tai muuten muokata Sovelluksen sisältöä.
Flashscore on Livesport s.r.o. tavaramerkki. Tavaramerkin ja vastaavien merkintöjen käyttäminen on kiellettyä ja kaikki oikeudet pidätetään. Minkä tahansa edellä mainitun lausekkeen rikkominen saattaa käytännössä olla verrattavissa immateriaalioikeuksien rikkomiseen Euroopan Unionin tai muuhun verrattavissa olevaan lakiin. Toimittaja ja mikä tahansa sen puolesta auktorisoitu osapuoli varaa oikeuden hakea korvauksia lain sallimalla täydellä kattavuudella miltä tahansa osapuolelta joka suoraan tai epäsuorasti rikkoo tällaista pykälää.
Suhteen tyyppi
Näiden käyttöehtojen tarkoituksena ei ole luoda minkäänlaista kumppanuutta, edustusta tai yhteisyritystä Toimittajan ja Käyttäjän välille.
Sopimusrikkomus
Jos Käyttäjä ei pysty noudattamaan näissä käyttöehdoissa listattuja pykäliä tai jos Toimittajalla on syytä epäillä Käyttäjän suoraan tai epäsuorasti rikkovan jotain pykälää näissä käyttöehdoissa, Toimittaja varaa oikeuden, ja kaikki sen käytössä olevat mahdollisuudet, parhaimman harkintakykynsä pohjalta, sulkeakseen tai blokatakseen Käyttäjän Sovelluksesta ja sulkea mahdollisen käyttäjän nimelle rekisteröidyn tai siihen liittyvä tilin ja varaa oikeuden haastaa Käyttäjän oikeuteen oman harkintansa perusteella.
Lain ohjeidenmukaisuus
Käyttäjiä neuvotaan noudattamaan soveltuvia lakeja siinä hallintoalueessa, jossa he asuvat väliaikaisesti ja/tai pysyvästi ja/tai edustavat. Toimittaja ei hyväksy vastuuta mistään toimesta, joihin paikalliset viranomaiset ovat ryhtyneet Käyttäjää vastaan liittyen tähän Sovellukseen.
Laki & Foorumi ja/tai yhteisö
Tämä sopimus on hallinnoitu ja tulkittu noudattamaan lakeja Malta valtion lainsäädännön periaatteiden mukaan. Osapuolet lähettävät kaikki mahdolliset sopimukset kaikista mahdollisista riidoista, jotka liittyvät tähän sopimukseen Maltan käräjäoikeuteen. Tätä sopimusta, ei hallinnoida Yhdistyneiden Kansakuntien Contracts for the International Sale of Goodsin mukaan, tämä soveltaminen on erityisesti suljettu pois.
Otsikot
Otsikoiden tarkoituksena on selkeyttää ja helpottaa näiden käyttöehtojen lukemista. Niiden tarkoituksena ei ole tulkata kappaleen sisältöä, joka seuraa otsikkoa. Otsikoiden ei ole tarkoitus sitoa Toimittajaa millään tavalla.
Luopuminen
Mistä tahansa Käyttäjän tekemästä rikkeestä luopuminen Toimittajan taholta mistään käyttöehtojen rikkomuksesta, ei tulla pitämään luopumisena mistään tulevasta samasta tai muista ehdoista näissä käyttöehdoissa.
Vastuuvapautuslauseke
Vakuudet ja edustaminen
Täten toteamme, että Toimittaja ei anna minkäänlaista edustusta, lupausta tai takuuta (tarkkaa tai epätarkkaa) siitä, että nämä Sovellukset ovat tarkat ja/tai sopivat mihin tahansa tiettyyn tarkoitukseen kuin niihin takuihin, joita ei voida erityisesti sulkea pois hallitsevan lain määrittelemänä.
Tämän Sovelluksen käyttö on täysin Käyttäjän vastuulla. Sovellus ei ole peli- tai vedonlyöntisovellus. Sovelluksen Toimittaja ei tarjoa peli- tai vedonlyöntipalveluita, eikä siksi ole millään tavalla vastuussa asiakkaiden rahoista tai ole millään tavalla osallisena pelitapahtumiin. Vedonlyöntikertoimet ovat Sovelluksessa ainoastaan osana tarjottua informaatiota ja toiminnollisuuksia.
Toimittaja ei takaa, että mikään Sovelluksen tarjoama toiminnallisuus on auktorisoitu, ja että toiminnot tulevat täysin tyydyttämään Kävijän odotukset, että se on täysin turvallinen ja että siinä ei ole virheitä, että sivusto on päivitetty säännöllisesti, että ohjelmistoviat korjataan säännöllisesti, että se toimii tauotta, että Sovelluksessa on viruksia tai se on bugivapaa, tai että se on tauotta toimintakuntoinen, että se on asianmukainen, että informaatio ja toiminnallisuudet ovat luotettavasti saatavilla, tai että kaikki muut saadut informaatiot ja toiminnallisuudet Sovelluksessa ovat riittäviä ja luotettavia. Ne, jotka valitsevat Sivustolle saapumisen, tekevät niin omasta aloitteestaan ja ovat velvollisia noudattamaan paikallisia lakeja, jos ja kun paikalliset lait ovat sovellettavissa.
Sovellus saattaa sisältää linkkejä ja viittauksia kolmannen osapuolen sivustoille / sovelluksiin / mainoksiin / sisältöön. Nämä muut sivustot / sovellukset / mainokset / sisällöt noudattavat erillisiä käyttöehtoja, jotka ovat normaalisti saatavilla näillä sivustoilla / sovelluksissa / mainoksissa / sisällöissä. Nämä ovat tarjolla Käyttäjän mielenkiinnon herättämiseksi ja soveltuvuuden vuoksi ja se ei tarkoita sitä, että Toimittajalla olisi, tai että se hyväksyisi, niiden sivustojen / sovelluksien / mainoksien / sisältöjen sisältämän informaation. Toimittaja ei anna mitään takuuta, on se sitten ilmaistua tai epäsuoraa, sillä tarjolla olevan sisällön tai informaation tarkkuus, tekstit tai grafiikat, jotka eivät kuulu sen toimialueelle, Toimittaja ei ole testannut mitään ohjelmistoja, jotka sijaitsevat muilla sivustoilla / Sovelluksissa ja se ei edusta niiden ohjelmistojen laatua, turvallisuutta, luotettavuutta tai sopivuutta.
Menetys tai vahinko
Toimittaja ei ole missään vastuussa menetyksistä tai vahingoista, suorista tai epäsuorista, jotka Käyttäjä tai kolmas osapuoli on saattanut kärsiä Sovelluksen käytön seurauksena, mukaan lukien, mutta ei rajoittuneena kaupallisen tappion vahinkoihin, etujen häviämiseen, odotettujen tulojen häviämiseen, voittoihin tai muihin tuottoihin, yritystoiminnan katkeamiseen, kaupallisen informaation häviämiseen tai mitään muuta rahallista ja/tai jatkuvaa tappiota.
Toimittaja ei ole vastuussa Käyttäjän voitoista tai tappioista kolmannen osapuolen Sivustoilla / Sovelluksissa, jotka ovat seurausta tällä Sovelluksella näytetystä / käytetystä informaatiosta.
Ilman rajoituksia yleistäen kahteen edelliseen pykälään, mitään vastuuta ei tunnusteta tai hyväksytä alla mainituista tai muun muassa seuraavista asioista:
virhe(et), painovirhe(et), väärin tulkittu (tulkitut), väärin kuultu (kuullut), väärin luetu(i)sta, käännösvirhe(et), kirjoitusvirhe(et), vika (viat) lukemisessa, transaktiovirhe(et), tekninen(set) uhka (uhat), rekisteröitymisvirhe(et), ilmaisuvirhe(et), pakottava(t) este(et) ja /tai mikään muu vastaava virhe / virheet;
Toimittajan sääntöjen rikkominen;
rikollinen toiminta;
neuvo, missä tahansa muodossa, jonka Toimittaja on antanut;
syytteet ja/tai muut korvausvaatimukset;
menetys tai vahinko, jonka Käyttäjä tai kolmas osapuoli on saattanut kärsiä Sovelluksen käytön seurauksena, sen sisällön tai minkä tahansa Toimittajan ehdottaman linkin kautta;
menetys tai vahinko, jonka Käyttäjä tai kolmas osapuoli on saattanut kärsiä Sovelluksen muokkauksen, keskeyttämisen tai katkoksen vuoksi;
sovelluksen rikollinen käyttäminen tai sen sisällön käyttäminen sellaisen henkilön, vian tai poistamisen tai minkään muun meistä riippumattoman tekijän vuoksi;
mikään Sovelluksen käyttö, jossa kolmas osapuoli menee yksityisille alueille, jotka vaativat käyttäjänimen ja salasanan käyttöä käyttämällä Käyttäjän käyttäjänimeä ja salasanaa;
epäjohdonmukaisuuksien sattuessa palvelussa, toimintojen ja muiden Sovelluksen tarjoamien toiminnollisuuksien johtuessa viruksista tai bugeista, jotka liittyvät kaikkiin parametreihin, jotka muodostavat Sovelluksen, mitään vahinkoja, kuluja, kustannuksia, tappioita tai korvausvaatimuksia joita epäjohdonmukaisuudet ovat aiheuttaneet;
mikään toimi tai poistaminen internetyhteyden tarjoajan tai minkään kolmannen osapuolen, jonka kanssa Käyttäjä on tehnyt sopimuksen saadakseen yhteyden Sovellukselle. Mikäli internetyhteyden tarjoaja ja Käyttäjä käräjöivät, Toimittaja ei voi olla osa haastetta tai sellainen haaste ei voi millään tavalla vaikuttaa näihin käyttöehtoihin; ja
mikään korvausvaatimus, joka syntyy Käyttäjälle toisen Käyttäjän tai kolmannen osapuolen julkaiseman materiaalin kautta, jota Toimittaja ei ole auktorisoinut Sovellukselle.
Tietosuojalauseke
Flashscore.fi Sivusto ja sen mobiilisovellukset (tästä eteenpäin ’Sovellus’) kunnioittaa kaikkien Sovellusta katsovien tai muuten Sovellusta hyödyntävien yksityisyyttä, joihin viitataan tästä eteenpäin ’Käyttäjinä’, ja on sitoutunut suojelemaan heidän yksityisyyttä. Sovellus voi kerätä ja käyttää ’henkilökohtaista dataa’ (määritelty alla) liittyen Käyttäjiin toimittaakseen heille Sovelluksen tuottamat ominaisuudet ja ainoastaan alla mainittuihin tarkoituksiin.
Tämä tietosuoja noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ja EU-lakeja (GDPR laki (EU) 2016/679), kuten on Maltan laki Data Protection Actiin (Kappale 440 Maltan laeista), henkilökohtaisen datan käsittely (Electronic Communications Sector) säännöksiin (lakinoteeraus 16/2003 sisältäen myöhemmät lisäykset), se sisältää suositukset 2/2001 artiklasta 29 julkaisusta Data Protection Working Party, omaksuttu 17.5.2001, joka on hyväksytty joidenkin minimisäännösten mukaan henkilökohtaisen datan keräämiseen verkosta ja implementoidaan muihin voimassa oleviin säännöksiin ja käytäntöihin.
Vieraiden kerätyn datan kerääjänä ja käyttäjänä Toimittaja on Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prague, Czech Republic ja on myös vastuussa tästä Sovelluksesta.
Datan kerääjään saa yhteyden osoitteesta gdpr@livesport.eu.
Toimittajaan saa yhteyden osoitteesta gdpr@livesportmedia.eu.
Tämän tiedonannon tarkoitus
Tämän tiedonannon tarkoituksena on:
listata millaista henkilökohtaista dataa Toimittaja kerää sinusta ja kuinka käytämme sitä tietoa;
perusta millä tavalla henkilökohtaista dataa käsitellään Toimittajan puolesta;
kertoa sinulle miten Toimittaja käsittelee henkilökohtaista dataasi;
selventää Toimittajan vastuita datan suojelusääntöjen suhteen ja vahvistaa, että dataa käsitellään oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti; ja
kertoa sinulle oikeuksistasi datan suhteen.
Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja asiallisesti ja lainmukaisesti, noudattaen datan suojelusääntöjä ja General Data Protection Regulationia EU 2016/679 (GDPR), joka astui voimaan 25.5.2018.
Henkilökohtaisten tietojen kerääminen
Tallennetaan, kuten tässä tietosuojalausekkeessa kuvattu; Sovellus ei kuitenkaan kerää mitään henkilötietoja selatessasi Sovellusta. Sovellus kuitenkin vaatii jonkinlaisia käyttäjätietoja, kun käytetään lisätoimintoja tai edistyneempiä toimintoja Sovelluksessa rekisteröitymisen jälkeen. Näissä tapauksissa Sovellus pyytää käyttäjältä luvan tietojen keräämiseen ja käyttäjän henkilökohtaisten tietojen käyttöön. Rekisteröinnin yhteydessä tai jossain muussa vaiheessa Sovellus saattaa pyytää käyttäjää antamaan kirjautumiseen käyttäjänimen (normaalisti sähköpostiosoitteen) ja salasanan.
Käyttäjillä ei ole mitään pakkoa antaa näitä henkilökohtaisia tietoja tai antaa Sovellukselle lupaa kerätä henkilökohtaisia tietoja. Sovellus ei kuitenkaan välttämättä pysty antamaan käyttäjälle, joka kieltäytyy tietojen keräämisestä, kaikkia Sovelluksen tarjoamia palveluja käyttöön.
Vaikka Käyttäjä antaisikin Sovellukselle luvan käyttää henkilökohtaisia tietoja, he voivat kumota päätöksensä mistä tahansa syystä ottamalla yhteyttä osoitteeseen gdpr@livesport.eu. Siinä tapauksessa, kun henkilökohtaisten tietojen käyttö kumotaan, Käyttäjällä ei ole enää käytössä Sovelluksen palvelut, jotka normaalisti ovat käytössä Sovellukseen kirjautumisen jälkeen.
Oikeutesi liittyen henkilökohtaiseen dataasi
Oikeus päästä käsiksi dataan
Käyttäjillä on oikeus pyytää datan hallitsijaa toimittamaan hänelle kirjallisessa muodossa tiedot, joita Toimittaja on kerännyt ja/tai käyttänyt hänestä. Pyynnön voi tehdä toimittamalla lähettämällä pyynnön kirjallisessa muodossa datan hallitsijalle.
Sovellus tekee kaiken mahdollisen kohtuullisuuden rajoissa pitääkseen henkilökohtaisen datan päivitettynä. Tästä huolimatta käyttäjä voi ilmoittaa Sovellukselle mistä tahansa muutoksista henkilökohtaiseen dataan, joka on Sovelluksen hallinnassa.
Blokkauksen korjaaminen tai tietojen poistaminen
Vierailijat, jotka epäilevät, että heidän henkilökohtainen datansa olisi edes jossain määrin epätarkkaa, voivat pyytää kontrolleria blokkaamaan tai poistamaan heidän henkilökohtaisen datansa, jos sitä on käsitelty laittomasti.
Oikeus vastustaa
Voit olla yhteydessä meihin, milloin tahansa sähköpostitse osoitteeseen gdpr@livesport.eu ja pyytää meitä lopettamaan henkilökohtaisen datasi käsittelyn liittyen markkinointitarkoitukseen, kuten esim. tiedotukset uusista tapahtumista, uutiskirjeet ja julkaisut, ja tällöin dataasi ei enää käytetä tämän kaltaisiin tarkoituksiin.
Oikeus luvan perumiseen
Sinulla on oikeus perua antamasi lupa tälle julkaisulle ja siihen liittyviin prosessointikäytäntöihin, milloin tahansa lähettämällä sähköposti osoitteeseen gdpr@livesport.eu. Tämä ei vaikuta prosessoinnin lainmukaisuuteen, joka hoidetaan perustuen niihin ehtoihin, jotka olivat voimassa ennen luvan perumista. Luvan peruminen johtaa siihen, että lopetamme palveluiden tarjoamisen sinulle välittömästi.
Oikeus korjaukseen
Sinulla on oikeus saada korjaus mihin tahansa virheellisen henkilökohtaiseen dataasi sinusta, jonka olemme prosessoineet, päivittäneet, joka on vanhentunut ja oikeus täydentää vajavaisia tietoja, mukaan lukien täydentävät ehdot.
Oikeus tietojen poistoon
Sinulla on oikeus saada poistetuksi henkilökohtainen datasi, jonka olemme sinusta keränneet ja jota ei enää tarvita, kun:
peruutat meille antamasi luvan käsitellä henkilökohtaista dataasi;
henkilökohtaista dataasi ei tarvitse enää käsitellä; tai
henkilökohtaista dataasi on käsitelty laittomasti.
Oikeus rajoittaa prosessointia
Sinulla on oikeus rajoittaa oman datasi prosessointia, kun:
haastat henkilökohtaisen datasi virheettömyyden ajaksi, jolloin tarkistamme saman henkilökohtaisen datan tarkkuuden;
prosessointimme on todettu laittomaksi, ja vastustat henkilökohtaisen datasi poistamista ja sen sijaan pyydät sen käytön rajoittamista;
emme enää tarvitse henkilökohtaista dataasi tässä listattuihin tarkoituksiin, mutta tarvitset sitä perustelemaan, liikuttamaan tai puolustamaan laillista haastetta; tai
olet vastustanut käsittelyämme ja varmistamme onko laillisia perusteita, joilla datan prosessointi aktiviteettimme yliajaisivat väitteeseesi liittyvät perusteet.
Oikeus datan siirrettävyyteen
25.5.2018 alkaen, sinulla on oikeus saada henkilökohtainen datasi jäsennetyssä ja koneluettavassa muodossa, jonka voi siirtää toiselle datan käsittelijälle (kuten GDPR:ssä säädetään).
Käyttäjätietojen käyttö
Käyttäjätietojen kerääminen Sovelluksessa suoritetaan noudattaen Data Protection Actia (Kappale 440 Maltan laissa) ja sitä avustavia säännöksiä. Tietoja käytetään vain ja ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:
Käyttäjien kanssa kommunikointiin;
Lähettääksemme Käyttäjälle unohtuneen salasanan käyttäjätilille;
Tarjotaksemme edistyneitä palveluita ja mahdollisuuden muokata jonkin verran Sivustoa;
Kehittääksemme Sovelluksen sisältöä;
Personoidaksemme Sovelluksen sisältöä ja/tai ulkoasua.
Lailliset perusteet henkilökohtaisen datan käsittelyyn
Tulemme prosessoimaan henkilökohtaista dataasi siltä osin mille olet antanut luvan tai sikäli kuin se on tarpeellista, jotta pystymme toimittamaan palvelumme, jota tarjoamme ja/tai tavoilla joita näissä käyttöehdoissa on listattu.
Saatamme myös prosessoida henkilökohtaista dataasi perustuen lainmukaiseen intressiin tai noudattaaksemme mitä tahansa lain määräystä. Tämä saattaa sisältää laillisten vaatimusten puolustamisen tai noudattaaksemme minkä tahansa oikeustason määräystä.
Markkinointi
Saat meiltä markkinointiviestintää, jos olet sellaista pyytänyt antamalla meille tietosi tämän Sovelluksen kautta ja hyväksynyt tällaisen tiedon saannin.
Emme jaa henkilökohtaisia tietojasi kenellekään kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksessa ilman Käyttäjältä saatua yksiselitteistä lupaa.
Henkilökohtaisen datan luovuttaminen kolmansille osapuolille
Toimittaja ei myy, vaihda tai vuokraa Käyttäjän antamia tietoja kenellekään ulkopuolisille. Tietosi siirtyy kolmannelle osapuolelle ainoastaan, jos koko Sovellus myydään. Saatamme olla pakotettuja antamaan tietosi eteenpäin, jos Sovellus on pakotettu siihen lakiin vedoten. Edellä mainittuun on myös rajoitettu paljastukset, jotka ovat välttämättömiä osana yhtä tai useampaa tarkoitusta henkilötietojen keräämiseen. Näissä tapauksissa Sovellus tulee pyytämään kyseisiltä Käyttäjiltä lupaa etukäteen.
Toimittaja varaa oikeuden antaa tietoja Sovelluksen kävijämääristä, myynneistä, liikenteestä ja muista tilastollisista tiedoista kolmansille osapuolille, mutta tämä ei tule sisältämään yksittäisen Käyttäjän tunnistettavia tietoja.
Logitiedostot
Hallitaksemme paremmin Sovellustamme ja keräämme paljon informaatiota vieraidemme tavoista käyttää Sovellusta. Sovelluksemme kerää automaattisesti logia kaikkien Käyttäjien IP-osoitteista ja sivuista, joilla he ovat Sovelluksessamme käyneet.
Evästeet
Eväste on informaatiota, joka tallennetaan Käyttäjän koneelle internetpalvelimen toimesta ja sitä käytetään palvelun personoimiseen Käyttäjän tarpeisiin. Sovellus käyttää evästeitä tallentaakseen informaatiota Käyttäjän toimista, joita voidaan käyttää myöhemmin toimintojen suorittamiseen. Käytämme evästeitä personoidaksemme sisältöä ja mainoksia, tarjotaksemme sosiaalisen median ominaisuuksia ja analysoidaksemme omaa liikennettämme. Jaamme myös informaatiota tavastasi käyttää Sovellusta analytiikkapartnereille, joillekin mainospartnereille ja sosiaaliseen mediaan (ainoastaan jos kirjaudut sosiaalisen median tilillä palveluumme. Katso yksityiskohdat täällä.
Tämä tiedonanto tulisi lukea yhdessä evästekäytäntömme kanssa ja muiden yksityisyysilmoitusten kanssa, joista ilmoitamme erityistilanteissa, kun keräämme tai prosessoimme henkilökohtaista dataa, jotta olisi täysin tietoinen siitä, miten ja miksi käytämme henkilökohtaista dataa. Aseta yksityisyys
Henkilökohtaisen datan luovuttaminen kolmansiin maihin
Toimittaja ei siirrä mitään henkilökohtaista dataa EU:n ulkopuolelle ja, jos näin tarvitsee tehdä, se varmistaa, että kaikki tarpeelliset suojaukset on hankittu, jotta datasi on riittävästi turvattu.
Turvallisuus
Sovellus ja Toimittaja ovat ottaneet käyttöönsä lukuisia tapoja, sekä teknisiä että organisaatiollisia, suojellakseen hävitystä, hukkaamista, väärinkäyttöä ja henkilökohtaisten tietojen muokkaamista, jota on kerätty ja käytetty (mukaan lukien datan turvallisen siirtämisen) turvallisesti Käyttäjän laitteen ja Toimittajan palvelimen ”HTTPS” läpi. Lisäksi salasanat on tallennettu käyttäen BCrypt standardia. Näistä toimista huolimatta Toimittaja ei pysty takaamaan, ettei tällaista tapahtuisi.
Henkilökohtaisten tietojen säilyttämisaika
Henkilökohtaista dataa säilytetään ainoastaan tarvittava aika, jolloin se vastaa sen keräämistarkoitusta. Mikäli käyttäjätili on käyttämättä 1 vuoden ajan, kaikki henkilökohtaiset tiedot tullaan poistamaan.
Kolmansien osapuolien sivustot / sovellukset
Kolmansien osapuolien sivustot / sovellukset eivät kuulu tähän tietosuojalausekkeeseen. Sovelluksesta löytyy linkkejä muille sivuille käyttäjien hyödyksi. Sovellus ei ole vastuussa kolmansien osapuolien sivustojen/sovellusten sisällöstä ja tavoista joilla he suojaavat sinun yksityisyyttäsi. Muilla sivuilla / sovelluksissa, joille käyttäjät siirtyvät Sovelluksesta, ei välttämättä ole riittävää tietosuojalauseketta.
Tietosuojalausekkeen hyväksyminen
Käyttäjien suostumus heidän henkilökohtaisten tietojen keräämiseen ja käyttämiseen tämän Sovelluksen ja Toimittajan toimesta on tehty hyväksyttäväksi yllä olevan tietosuojalausekkeen mukaisesti. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan tietosuojalauseke säännöllisesti ollakseen tietoinen käyttöehdoista ja sen pykälistä ja niistä muutoksista joita Sovellus on tehnyt.
Tietoa palveluntarjoajasta
Toimittaja on Livesport Media Ltd yritys, joka on rekisteröity Maltan lakien alaiseksi 22.11.2011 rekisteröintinumerolla C 54555, ja rekisteröity osoite on CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Yhteydenotot tulee toimittaa osoitteeseen info@livesportmedia.eu
Versio ja käyttöehtojen päiväys
Tämä on käyttöehtojen versio 2, joka on viimeksi päivitetty 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2).