Privacy Policy

Mainos
Mainos
Mainos
Mainos
Mainos
Mainos
Tietosuojalauseke
Tietosuojalauseke
Flashscore.fi Sivusto ja sen mobiilisovellukset (tästä eteenpäin ’Sovellus’) kunnioittaa kaikkien Sovellusta katsovien tai muuten Sovellusta hyödyntävien yksityisyyttä, joihin viitataan tästä eteenpäin ’Käyttäjinä’, ja on sitoutunut suojelemaan heidän yksityisyyttä. Sovellus voi kerätä ja käyttää ’henkilökohtaista dataa’ (määritelty alla) liittyen Käyttäjiin toimittaakseen heille Sovelluksen tuottamat ominaisuudet ja ainoastaan alla mainittuihin tarkoituksiin.
Tämä tietosuoja noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ja EU-lakeja (GDPR laki (EU) 2016/679), kuten on Maltan laki Data Protection Actiin (Kappale 440 Maltan laeista), henkilökohtaisen datan käsittely (Electronic Communications Sector) säännöksiin (lakinoteeraus 16/2003 sisältäen myöhemmät lisäykset), se sisältää suositukset 2/2001 artiklasta 29 julkaisusta Data Protection Working Party, omaksuttu 17.5.2001, joka on hyväksytty joidenkin minimisäännösten mukaan henkilökohtaisen datan keräämiseen verkosta ja implementoidaan muihin voimassa oleviin säännöksiin ja käytäntöihin.
Vieraiden kerätyn datan kerääjänä ja käyttäjänä Toimittaja on Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prague, Czech Republic ja on myös vastuussa tästä Sovelluksesta.
Datan kerääjään saa yhteyden osoitteesta gdpr@livesport.eu.
Toimittajaan saa yhteyden osoitteesta gdpr@livesportmedia.eu.
Tämän tiedonannon tarkoitus
Tämän tiedonannon tarkoituksena on:
listata millaista henkilökohtaista dataa Toimittaja kerää sinusta ja kuinka käytämme sitä tietoa;
perusta millä tavalla henkilökohtaista dataa käsitellään Toimittajan puolesta;
kertoa sinulle miten Toimittaja käsittelee henkilökohtaista dataasi;
selventää Toimittajan vastuita datan suojelusääntöjen suhteen ja vahvistaa, että dataa käsitellään oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti; ja
kertoa sinulle oikeuksistasi datan suhteen.
Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja asiallisesti ja lainmukaisesti, noudattaen datan suojelusääntöjä ja General Data Protection Regulationia EU 2016/679 (GDPR), joka astui voimaan 25.5.2018.
Henkilökohtaisten tietojen kerääminen
Tallennetaan, kuten tässä tietosuojalausekkeessa kuvattu; Sovellus ei kuitenkaan kerää mitään henkilötietoja selatessasi Sovellusta. Sovellus kuitenkin vaatii jonkinlaisia käyttäjätietoja, kun käytetään lisätoimintoja tai edistyneempiä toimintoja Sovelluksessa rekisteröitymisen jälkeen. Näissä tapauksissa Sovellus pyytää käyttäjältä luvan tietojen keräämiseen ja käyttäjän henkilökohtaisten tietojen käyttöön. Rekisteröinnin yhteydessä tai jossain muussa vaiheessa Sovellus saattaa pyytää käyttäjää antamaan kirjautumiseen käyttäjänimen (normaalisti sähköpostiosoitteen) ja salasanan.
Käyttäjillä ei ole mitään pakkoa antaa näitä henkilökohtaisia tietoja tai antaa Sovellukselle lupaa kerätä henkilökohtaisia tietoja. Sovellus ei kuitenkaan välttämättä pysty antamaan käyttäjälle, joka kieltäytyy tietojen keräämisestä, kaikkia Sovelluksen tarjoamia palveluja käyttöön.
Vaikka Käyttäjä antaisikin Sovellukselle luvan käyttää henkilökohtaisia tietoja, he voivat kumota päätöksensä mistä tahansa syystä ottamalla yhteyttä osoitteeseen gdpr@livesport.eu. Siinä tapauksessa, kun henkilökohtaisten tietojen käyttö kumotaan, Käyttäjällä ei ole enää käytössä Sovelluksen palvelut, jotka normaalisti ovat käytössä Sovellukseen kirjautumisen jälkeen.
Oikeutesi liittyen henkilökohtaiseen dataasi
Oikeus päästä käsiksi dataan
Käyttäjillä on oikeus pyytää datan hallitsijaa toimittamaan hänelle kirjallisessa muodossa tiedot, joita Toimittaja on kerännyt ja/tai käyttänyt hänestä. Pyynnön voi tehdä toimittamalla lähettämällä pyynnön kirjallisessa muodossa datan hallitsijalle.
Sovellus tekee kaiken mahdollisen kohtuullisuuden rajoissa pitääkseen henkilökohtaisen datan päivitettynä. Tästä huolimatta käyttäjä voi ilmoittaa Sovellukselle mistä tahansa muutoksista henkilökohtaiseen dataan, joka on Sovelluksen hallinnassa.
Blokkauksen korjaaminen tai tietojen poistaminen
Vierailijat, jotka epäilevät, että heidän henkilökohtainen datansa olisi edes jossain määrin epätarkkaa, voivat pyytää kontrolleria blokkaamaan tai poistamaan heidän henkilökohtaisen datansa, jos sitä on käsitelty laittomasti.
Oikeus vastustaa
Voit olla yhteydessä meihin, milloin tahansa sähköpostitse osoitteeseen gdpr@livesport.eu ja pyytää meitä lopettamaan henkilökohtaisen datasi käsittelyn liittyen markkinointitarkoitukseen, kuten esim. tiedotukset uusista tapahtumista, uutiskirjeet ja julkaisut, ja tällöin dataasi ei enää käytetä tämän kaltaisiin tarkoituksiin.
Oikeus luvan perumiseen
Sinulla on oikeus perua antamasi lupa tälle julkaisulle ja siihen liittyviin prosessointikäytäntöihin, milloin tahansa lähettämällä sähköposti osoitteeseen gdpr@livesport.eu. Tämä ei vaikuta prosessoinnin lainmukaisuuteen, joka hoidetaan perustuen niihin ehtoihin, jotka olivat voimassa ennen luvan perumista. Luvan peruminen johtaa siihen, että lopetamme palveluiden tarjoamisen sinulle välittömästi.
Oikeus korjaukseen
Sinulla on oikeus saada korjaus mihin tahansa virheellisen henkilökohtaiseen dataasi sinusta, jonka olemme prosessoineet, päivittäneet, joka on vanhentunut ja oikeus täydentää vajavaisia tietoja, mukaan lukien täydentävät ehdot.
Oikeus tietojen poistoon
Sinulla on oikeus saada poistetuksi henkilökohtainen datasi, jonka olemme sinusta keränneet ja jota ei enää tarvita, kun:
peruutat meille antamasi luvan käsitellä henkilökohtaista dataasi;
henkilökohtaista dataasi ei tarvitse enää käsitellä; tai
henkilökohtaista dataasi on käsitelty laittomasti.
Oikeus rajoittaa prosessointia
Sinulla on oikeus rajoittaa oman datasi prosessointia, kun:
haastat henkilökohtaisen datasi virheettömyyden ajaksi, jolloin tarkistamme saman henkilökohtaisen datan tarkkuuden;
prosessointimme on todettu laittomaksi, ja vastustat henkilökohtaisen datasi poistamista ja sen sijaan pyydät sen käytön rajoittamista;
emme enää tarvitse henkilökohtaista dataasi tässä listattuihin tarkoituksiin, mutta tarvitset sitä perustelemaan, liikuttamaan tai puolustamaan laillista haastetta; tai
olet vastustanut käsittelyämme ja varmistamme onko laillisia perusteita, joilla datan prosessointi aktiviteettimme yliajaisivat väitteeseesi liittyvät perusteet.
Oikeus datan siirrettävyyteen
25.5.2018 alkaen, sinulla on oikeus saada henkilökohtainen datasi jäsennetyssä ja koneluettavassa muodossa, jonka voi siirtää toiselle datan käsittelijälle (kuten GDPR:ssä säädetään).
Käyttäjätietojen käyttö
Käyttäjätietojen kerääminen Sovelluksessa suoritetaan noudattaen Data Protection Actia (Kappale 440 Maltan laissa) ja sitä avustavia säännöksiä. Tietoja käytetään vain ja ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:
Käyttäjien kanssa kommunikointiin;
Lähettääksemme Käyttäjälle unohtuneen salasanan käyttäjätilille;
Tarjotaksemme edistyneitä palveluita ja mahdollisuuden muokata jonkin verran Sivustoa;
Kehittääksemme Sovelluksen sisältöä;
Personoidaksemme Sovelluksen sisältöä ja/tai ulkoasua.
Lailliset perusteet henkilökohtaisen datan käsittelyyn
Tulemme prosessoimaan henkilökohtaista dataasi siltä osin mille olet antanut luvan tai sikäli kuin se on tarpeellista, jotta pystymme toimittamaan palvelumme, jota tarjoamme ja/tai tavoilla joita näissä käyttöehdoissa on listattu.
Saatamme myös prosessoida henkilökohtaista dataasi perustuen lainmukaiseen intressiin tai noudattaaksemme mitä tahansa lain määräystä. Tämä saattaa sisältää laillisten vaatimusten puolustamisen tai noudattaaksemme minkä tahansa oikeustason määräystä.
Markkinointi
Saat meiltä markkinointiviestintää, jos olet sellaista pyytänyt antamalla meille tietosi tämän Sovelluksen kautta ja hyväksynyt tällaisen tiedon saannin.
Emme jaa henkilökohtaisia tietojasi kenellekään kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksessa ilman Käyttäjältä saatua yksiselitteistä lupaa.
Henkilökohtaisen datan luovuttaminen kolmansille osapuolille
Toimittaja ei myy, vaihda tai vuokraa Käyttäjän antamia tietoja kenellekään ulkopuolisille. Tietosi siirtyy kolmannelle osapuolelle ainoastaan, jos koko Sovellus myydään. Saatamme olla pakotettuja antamaan tietosi eteenpäin, jos Sovellus on pakotettu siihen lakiin vedoten. Edellä mainittuun on myös rajoitettu paljastukset, jotka ovat välttämättömiä osana yhtä tai useampaa tarkoitusta henkilötietojen keräämiseen. Näissä tapauksissa Sovellus tulee pyytämään kyseisiltä Käyttäjiltä lupaa etukäteen.
Toimittaja varaa oikeuden antaa tietoja Sovelluksen kävijämääristä, myynneistä, liikenteestä ja muista tilastollisista tiedoista kolmansille osapuolille, mutta tämä ei tule sisältämään yksittäisen Käyttäjän tunnistettavia tietoja.
Logitiedostot
Hallitaksemme paremmin Sovellustamme ja keräämme paljon informaatiota vieraidemme tavoista käyttää Sovellusta. Sovelluksemme kerää automaattisesti logia kaikkien Käyttäjien IP-osoitteista ja sivuista, joilla he ovat Sovelluksessamme käyneet.
Evästeet
Eväste on informaatiota, joka tallennetaan Käyttäjän koneelle internetpalvelimen toimesta ja sitä käytetään palvelun personoimiseen Käyttäjän tarpeisiin. Sovellus käyttää evästeitä tallentaakseen informaatiota Käyttäjän toimista, joita voidaan käyttää myöhemmin toimintojen suorittamiseen. Käytämme evästeitä personoidaksemme sisältöä ja mainoksia, tarjotaksemme sosiaalisen median ominaisuuksia ja analysoidaksemme omaa liikennettämme. Jaamme myös informaatiota tavastasi käyttää Sovellusta analytiikkapartnereille, joillekin mainospartnereille ja sosiaaliseen mediaan (ainoastaan jos kirjaudut sosiaalisen median tilillä palveluumme. Katso yksityiskohdat täällä.
Tämä tiedonanto tulisi lukea yhdessä evästekäytäntömme kanssa ja muiden yksityisyysilmoitusten kanssa, joista ilmoitamme erityistilanteissa, kun keräämme tai prosessoimme henkilökohtaista dataa, jotta olisi täysin tietoinen siitä, miten ja miksi käytämme henkilökohtaista dataa. Aseta yksityisyys
Henkilökohtaisen datan luovuttaminen kolmansiin maihin
Toimittaja ei siirrä mitään henkilökohtaista dataa EU:n ulkopuolelle ja, jos näin tarvitsee tehdä, se varmistaa, että kaikki tarpeelliset suojaukset on hankittu, jotta datasi on riittävästi turvattu.
Turvallisuus
Sovellus ja Toimittaja ovat ottaneet käyttöönsä lukuisia tapoja, sekä teknisiä että organisaatiollisia, suojellakseen hävitystä, hukkaamista, väärinkäyttöä ja henkilökohtaisten tietojen muokkaamista, jota on kerätty ja käytetty (mukaan lukien datan turvallisen siirtämisen) turvallisesti Käyttäjän laitteen ja Toimittajan palvelimen ”HTTPS” läpi. Lisäksi salasanat on tallennettu käyttäen BCrypt standardia. Näistä toimista huolimatta Toimittaja ei pysty takaamaan, ettei tällaista tapahtuisi.
Henkilökohtaisten tietojen säilyttämisaika
Henkilökohtaista dataa säilytetään ainoastaan tarvittava aika, jolloin se vastaa sen keräämistarkoitusta. Mikäli käyttäjätili on käyttämättä 1 vuoden ajan, kaikki henkilökohtaiset tiedot tullaan poistamaan.
Kolmansien osapuolien sivustot / sovellukset
Kolmansien osapuolien sivustot / sovellukset eivät kuulu tähän tietosuojalausekkeeseen. Sovelluksesta löytyy linkkejä muille sivuille käyttäjien hyödyksi. Sovellus ei ole vastuussa kolmansien osapuolien sivustojen/sovellusten sisällöstä ja tavoista joilla he suojaavat sinun yksityisyyttäsi. Muilla sivuilla / sovelluksissa, joille käyttäjät siirtyvät Sovelluksesta, ei välttämättä ole riittävää tietosuojalauseketta.
Tietosuojalausekkeen hyväksyminen
Käyttäjien suostumus heidän henkilökohtaisten tietojen keräämiseen ja käyttämiseen tämän Sovelluksen ja Toimittajan toimesta on tehty hyväksyttäväksi yllä olevan tietosuojalausekkeen mukaisesti. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan tietosuojalauseke säännöllisesti ollakseen tietoinen käyttöehdoista ja sen pykälistä ja niistä muutoksista joita Sovellus on tehnyt.
Tietoa palveluntarjoajasta
Toimittaja on Livesport Media Ltd yritys, joka on rekisteröity Maltan lakien alaiseksi 22.11.2011 rekisteröintinumerolla C 54555, ja rekisteröity osoite on CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Yhteydenotot tulee toimittaa osoitteeseen info@livesportmedia.eu
Versio ja käyttöehtojen päiväys
Tämä on käyttöehtojen versio 2, joka on viimeksi päivitetty 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2).