Mainos
Mainos
Mainos
 1. Johdanto

  1. Osapuolet. Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) säätelevät Livesport s.r.o. - osakeyhtiön, jonka rekisteröity osoite on Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Tšekin tasavalta, ID 274 33 722, rekisteröity Prahan kunnantuomioistuimessa pidettävään kaupparekisteriin, arkistomerkki C113331 (”me”), ja kolmatta osapuolta edustavien yksityishenkilöiden (”Käyttäjä”, ”sinä” tai ”te”) keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia liittyen verkkosivustoomme (”Verkkosivusto”).

  2. Käyttöehtojen soveltaminen. Jos olet Verkkosivuston rekisteröimätön Käyttäjä, sinuun sovelletaan vain Verkkosivuston luonnetta ja käyttöä koskevia ehtoja, erityisesti näiden Käyttöehtojen kohtia 1, 2 ja 10. Rekisteröityneisiin käyttäjiin sovelletaan näitä Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ja kehotamme sinua tutustumaan niihin ja erityisesti kohtiin 3-12, jotka muodostavat rekisteröidyn käyttäjän ja meidän välisen palvelusopimuksen.

 2. VERKKOSIVUSTON SISÄLTÖ

  1. Palvelun luonne. Verkkosivusto sisältää ajantasaista tietoa urheilutapahtumista, erityisesti reaaliaikaisia urheilutuloksia, lopputuloksia, kauden pelejä, joukkueita sekä muita urheilutilastoja ja muuta urheilusisältöä. Verkkosivustossa näkyvät tulokset ja muut tilastotiedot perustuvat tietoihin, joita on saatu muista riippumattomista lähteistä (kolmansilta osapuolilta), oman tiedonkeruun kautta tai muista virallisista sovelluksista. Vaikka teemme kaikkemme päivittääksemme sisältöä säännöllisesti ja tarkistaaksemme tulokset tai muut Verkkosivustossa näkyvät tiedot, emme anna mitään lupauksia tai takuita Verkkosivustosta, ja kehotamme sinua tarkistamaan Verkkosivustoon kerätyt tiedot perusteellisesti alkuperäisistä ja muista lähteistä. Verkkosivustossa näkyvien tulosten ja muiden tietojen käyttö ja niihin luottaminen on kokonaan omalla vastuullasi. Riippuen alueesta, kielestä tai muista olosuhteista, jotka vaikuttavat Verkkosivuston kohdemarkkinoihin ja yleisöön, Verkkosivusto voi sisältää myös urheilutietoja, jotka koostuvat omasta sisällöstämme tai kolmansien osapuolien sisällöstä.

  2. Verkkosivuston käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Toteutamme Verkkosivuston ja kaiken siihen tallennetun tieto- ja viestintäsisällön kohtuulliseksi katsottavalla ammattitaidolla ja huolellisuudella sekä olennaisilta osin näissä Käyttöehdoissa kuvatulla tavalla. Verkkosivuston käyttö, Verkkosivustoon liittyvien ohjelmistojen lataaminen ja Verkkosivuston yhteydessä antamiemme tietojen käyttö tapahtuu kuitenkin oman valintasi ja harkintasi mukaan sekä omalla riskilläsi eikä tietoja ole tarkoitettu muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöösi. Et saa käyttää Verkkosivustoa minkäänlaiseen kaupalliseen tarkoitukseen.

  3. Rekisteröityminen ja maksullinen sisältö. Tietyt Verkkosivuston osat ja ominaisuudet edellyttävät rekisteröitymistä (ks. näiden Käyttöehtojen kohta 3). Rekisteröitymisen edellytyksenä voi olla tietyn iän saavuttaminen. Ilman rekisteröitymistä et ehkä voi tarkastella kaikkea sisältöä ja Verkkosivuston toimivuus voi olla rajoitettua. Lisäksi tiettyjen ominaisuuksien tai sisällön saatavuus voi edellyttää maksun suorittamista.

  4. Kolmannen osapuolen sisältö. Verkkosivusto sisältää ulkopuolisista sovelluksista ja resursseista saatua kolmansien osapuolien sisältöä, josta emme ole vastuussa. Kaikki Verkkosivuston kautta saatavilla oleva kolmansien osapuolien sisältö ei sijaitse palvelimissamme emmekä ole luoneet tai ladanneet sitä isännöintipalvelimeen, jossa kyseinen sisältö sijaitsee. Kolmannen osapuolen sisältö on yleensä merkitty asianmukaisella logolla, kuvakkeella tai muulla kolmannen osapuolen tunnisteella. Kiellämme nimenomaisesti kaiken vastuun, joka liittyy tällaiseen sisältöön, sen saatavuuteen tai sen sisältämiin tietoihin.

  5. Mainosten näyttäminen. Hyväksyt, että palvelussa voidaan näyttää mainoksia, kolmannen osapuolen mainokset mukaan lukien.

  6. Suhde uhkapeleihin. Verkkosivuston käyttö tapahtuu kokonaan omalla vastuullasi. Verkkosivusto ei ole peli- tai uhkapelisovellus. Emme tarjoa pelejä tai uhkapelejä, joten emme säilytä tai hallitse taloudellisia tai muita resurssejasi emmekä osallistu uhkapeleihin liittyviin tilitapahtumiin. Verkkosivustossa näkyvät vedonlyöntikertoimet esitetään uutisointitarkoituksessa. Mikään Verkkosivustossa julkaistu viesti tai tieto ei ole suositus peliin osallistumisesta tai vedonlyönnistä, eikä se myöskään ole pelaamiseen tai uhkapeleihin liittyvää lainopillista, verotuksellista tai muuta vastaavaa neuvontaa.

  7. Paikallinen laki. Sinua kehotetaan noudattamaan siinä maassa sovellettavia lakeja, jossa asut tilapäisesti tai pysyvästi, jossa oleskelet ja/tai jonka kansalainen olet.

  8. Sisältöoikeudet. Verkkosivuston sisältämät tekstit, valokuvat, graafiset teokset ja muut elementit voivat olla tekijänoikeuden piiriin kuuluvia teoksia sellaisinaan ja/tai kokonaisuuden osina (yhdessä ”Tekijänoikeuden piiriin kuuluvat teokset”). Ellei kanssamme tai Tekijänoikeuden piiriin kuuluvien teosten omistajien kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu, tällaisten teosten luvallinen käyttö voi tapahtua vain sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa ja tavalla. Erityisesti Tekijänoikeuden piiriin kuuluvien teosten käyttö jäljentämisen (kopioinnin) muodossa suoran tai välillisen taloudellisen hyödyn saamiseksi sekä tällaisten teosten käyttö levittämisen, vuokraamisen, esittämisen tai yleisölle välittämisen muodossa (mukaan lukien julkinen välitys Internetissä) ei ole sallittua ilman nimenomaista lupaamme.

  9. Tietokannan suojaaminen. Verkkosivuston sisältämän tietokannan sisältö (”Tietokannan sisältö”) on suojattu tietokannan tarjoajan erityisoikeudella. Ellei kanssamme ole kirjallisesti toisin sovittu, tietokannan sisältöä saa käyttää laillisesti vain sovellettavan lain sallimassa laajuudessa ja sallitulla tavalla. Erityisesti tietokannan sisällön tai sen laadullisesti tai määrällisesti merkittävän osan irrottaminen (kopiointi) tai hyödyntäminen (yleisölle tarjoaminen) ei ole sallittua ilman nimenomaista suostumustamme.

  10. Luvaton toiminta. Et saa käyttää mitään mekanismeja, työkaluja, ohjelmistoja tai prosesseja, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa haitallisesti tilojemme toimintaan tai Internetin tai muiden Internet-käyttäjien turvallisuuteen. Et saa kuormittaa palvelintamme, jossa Verkkosivusto sijaitsee, automaattisilla pyynnöillä etkä avustaa kolmatta osapuolta tällaisessa toiminnassa. Et saa muokata verkkosivustoa tai yrittää selvittää sen lähdekoodia tai purkaa sitä osiin millään tavalla, ellei yleisesti sitovassa lainsäädännössä toisin määrätä. Et myöskään saa käyttää verkkosivuston sisältöä sisällyttämällä, kokoamalla, siirtämällä tai luomalla sitä uudelleen ilman nimenomaista suostumustamme, ellei yleisesti sitovassa lainsäädännössä toisin määrätä.

  11. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkirikkomukset. Tekijänoikeuksien, tavaramerkkioikeuksien tai tietokannan tarjoajan erityisoikeuksien rikkominen voi johtaa siviilioikeudelliseen, hallinnolliseen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.

 3. Palvelusopimuksen tekeminen

  1. Rekisteröintipyynnön jättäminen. Voit tehdä palvelusopimusehdotuksen klikkaamalla "Jatka sähköpostilla" - painiketta, täyttämällä ja lähettämällä verkkosivustolla olevan rekisteröintilomakkeen ("Rekisteröintipyyntö") tiedot. Vahvistat, että rekisteröintihakemuksessa annetut tiedot ovat näiden käyttöehtojen osalta paikkansapitäviä.

  2. Pyynnön hyväksyminen. Rekisteröintipyynnön saatuamme lähetämme Rekisteröintipyynnössä annettuun sähköpostiosoitteeseen (”Käyttäjän osoite”) tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta Käyttäjän tili voidaan ottaa käyttöön tai jotta voit käyttää palvelua (”Hyväksyntä”). Hyväksynnän jälkeen palvelusopimus on tehty.

  3. Rekisteröityminen kolmannen osapuolen kautta. Jos hyödynnät aiempaa rekisteröitymistä kolmannen osapuolen järjestelmään (esimerkiksi yhteisöpalveluun), voit lähettää meille palvelusopimuksen solmimispyynnön napsauttamalla asianmukaista painiketta, jossa on kolmannen osapuolen logo, tavaramerkki tai palvelun nimi. Kun olet toimittanut meille tällaisen palvelusopimuspyynnön, voit käyttää palvelua. Palvelusopimus tulee voimaan, kun sallimme palvelun käytön.

  4. Suostumus palvelun tarjoamiseen. Suostut siihen, että voimme aloittaa palvelusopimuksen mukaisen palvelun tarjoamisen välittömästi palvelusopimuksen voimaantulon jälkeen, jopa ennen lakisääteisen palvelusopimuksen peruuttamisajan päättymistä.

  5. Viestintävälineiden kustannukset. Solmiessasi palvelusopimuksen hyväksyt etäviestintävälineiden käytön. Palvelusopimuksen tekemiseen liittyvästä etäviestintävälineen käytöstä aiheutuvat kustannukset (esim. Internet-yhteyskulut) ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä ne saa poiketa kyseisen viestintävälineen käytön perushinnasta.

 4. Palvelusopimuksen sisältö

  1. Sopimuksen kohde. Palvelusopimuksen mukaisesti sallimme palvelun käytön Verkkosivuston kautta, mukaan lukien rekisteröintiä edellyttävät sisällöt ja ominaisuudet. Lisäksi tiettyjen ominaisuuksien tai sisällön saatavuus voi edellyttää maksun suorittamista, tietyn iän saavuttamista, hyvää Internet-yhteyttä tai sellaista laitteesi käyttöjärjestelmän versiota, jota me tuemme.

  2. Sopimuksen sisältö. Käyttöehdot ovat olennainen osa palvelusopimusta.

  3. Sopimuksen kieli. Palvelusopimus tehdään suomen kielellä.

 5. Käyttäjätili

  1. Tilin suojaus. Käyttäjätili on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Hyväksyt, että kirjautumistietojasi voidaan käyttää myös kirjautumiseen muihin verkkosivustoihin, joita me ylläpidämme tai muut meihin yhteydessä olevat henkilöt ylläpitävät. Olet velvollinen pitämään käyttäjätilisi käytössä tarvittavat tiedot luottamuksellisina ja vakuutat, että emme ole vastuussa, jos rikot tätä velvoitetta.

  2. Oikeuksien pidättäminen. Voimme estää sinua käyttämästä käyttäjätiliäsi, erityisesti jos rikot palvelusopimuksen mukaisia velvoitteitasi (mukaan lukien nämä Käyttöehdot).

 6. Palveluehdot

  1. Kyvyttömyys tarjota palvelua. Emme välttämättä tarjoa palvelua, jos se ei ole mahdollista sinuun tai johonkuhun muuhun henkilöön liittyvien vaikeuksien vuoksi. Erityisesti emme tarjoa palvelua sähkökatkosten, tietoverkkokatkosten, muiden kolmansien osapuolten aiheuttamien vikojen tai luonnonmullistusten yhteydessä.

  2. Palvelukatkokset. Palvelun tarjoamisen aikana voi esiintyä palvelukatkoksia, tilapäisiä rajoituksia, keskeytyksiä tai palvelun heikkenemistä. Voi olla, että emme pysty varmuuskopioimaan palveluun tallentamiasi tietoja, tai ne voivat olla vioittuneet tai muuten huonontuneet.

  3. Palvelun laadun rajoitus. Mikäli laki sen sallii, emme ole vastuussa (i) tarjoamaamme Verkkosivustoon liittyvien tietokoneohjelmien toimintahäiriöistä, (ii) vioista tai viruksista, jotka johtavat tietojen katoamiseen, (iii) muista tietokonelaitteiston, matkapuhelimen, mobiililaitteen tai ohjelmiston vahingoista, (iv) virheistä (mukaan lukien virheet tiedonsyötössä, esitetyissä tiedoissa ja tuloksissa) ja (v) yrityksistä käyttää Verkkosivustoa tavoilla, keinoilla tai menetelmillä, joita emme ole tarkoittaneet. Pidätämme oikeuden keskeyttää Verkkosivuston käytön, tehdä siihen muutoksia, poistaa sen ja/tai tehdä siihen lisäyksiä oman harkintamme mukaan ja lain sallimissa rajoissa sekä oikeuden keskeyttää Verkkosivuston käytön aika ajoin. Emme ole vastuullisia tällaisista toimista.

  4. Virheet. Sitoudut ilmoittamaan meille heti, kun tulet tietoiseksi Verkkosivustossa olevaan tiliisi tai Verkkosivustossa esitettyihin tietoihin liittyvistä virheistä (kuten laskuvirheistä, vääristä tiedoista, virheellisistä maksuista, bonuksista tai palkkioista tai valuutan muunnoksista).

  5. Vastuunrajoitus. Me (mukaan lukien toimihenkilömme, johtajamme, edustajamme ja työntekijämme) ja tytäryhtiömme emme ole vastuussa sopimuksen, vahingonkorvausvelvollisuuden (mukaan lukien huolimattomuus) tai muun syyn perusteella mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, välillisistä, erityisistä tai rankaisuluonteisista vahingoista, kuten tietojen, voittojen, tulojen, liiketoiminnan, mahdollisuuksien, liikearvon tai maineen menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä tai muista palvelusopimuksesta tai Verkkosivuston käytöstä johtuvista tappioista, joita ei vielä voida ennakoida.

  6. Vastuusta vapauttaminen. Verkkosivuston tiedot annetaan sellaisenaan, ja sitoudut vapauttamaan meidät kaikesta Verkkosivustoon ja sen tietoihin liittyvästä vastuusta. Sen estämättä, mitä edellä kohdassa 6.5 sanotaan, vastuumme rajoittuu sovellettavan lain sallimaan enimmäismäärään.

 7. Palvelun käyttö

  1. Sisällön personointi. Sinulla on oikeus muokata palvelun sisältöä oman tarpeesi mukaan, mutta vain palvelun tarjoamien asetusten puitteissa.

  2. Pyytämättä tehty markkinointi. Ottaen huomioon tietosuojaan, kyberturvallisuuteen ja petosten torjumiseen liittyvät vaatimukset, sinua kielletään nimenomaisesti lähettämästä mitään tietoja tai ottamasta yhteyttä asiakkaisiimme tarjotaksesi tai mainostaaksesi tarjouksia, tuotteita tai palveluita Verkkosivustossa.

  3. Petosten ja häirinnän vastainen käytäntö. Meillä on nollatoleranssi Verkkosivustossa tapahtuvaa sopimatonta ja vilpillistä toimintaa kohtaan. Jos yksinomaisen päätöksemme mukaan sinun havaitaan yrittäneen huijata meitä ja/tai muita Verkkosivuston käyttäjiä millään tavalla, pidätämme oikeuden keskeyttää tilisi käytön ja/tai sulkea sen ja/tai kieltää sinua käyttämästä Verkkosivustoa tietyn tai määrittelemättömän ajanjakson ajan. Emme ole vastuussa tällaisista toimista sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

 8. Osapuolten muut oikeudet ja velvollisuudet

  1. Valitusten käsittely. Käsittelemme kuluttajien valitukset sähköisen yhteysosoitteemme kautta (ks. kohta 12.6). Lähetämme tiedot valituksen käsittelystä Käyttäjän osoitteeseen.

  2. Kuluttajariitojen ratkaiseminen tuomioistuinten ulkopuolella. Osoitteesta https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 löytyy elin, joka on toimivaltainen ratkaisemaan palvelusopimuksesta johtuvat kuluttajariidat tuomioistuinten ulkopuolella. Osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/odr löytyvää erimielisyyksien ratkaisujärjestelmää voidaan käyttää sinun ja meidän välisten, palvelusopimukseen liittyvien riitojen ratkaisemiseen.

  3. Kuluttajien yhteyspiste. Kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 21 päivänä toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 524/2013 (asetus kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta) määritetty yhteyspiste löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

  4. Lupa harjoittaa liiketoimintaa. Meillä on lupa harjoittaa liiketoimintaa tšekkiläisen elinkeinoluvan nojalla. Tšekki toimivaltaiset viranomaiset valvovat toimintaamme toimivaltuuksiensa puitteissa. Tietosuojaa valvoo sen EU-jäsenvaltion valvontaviranomainen, jossa sinulla on vakinainen asuin- tai työpaikka tai jossa väitetty rikkomus on tapahtunut.

  5. Valitukset vioista. Osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka koskevat meidän vastuutamme palveluiden vioista, säätelevät asiaankuuluvat yleisesti sovellettavat lait. Voit käyttää oikeuksiasi, jotka perustuvat vastuuseemme palveluiden vioista, olemalla meihin yhteydessä rekisteröidyssä toimipaikassamme tai sähköpostitse yhteysosoitteessamme (ks. kohta 12.6).

  6. Osapuolten välinen yhteydenpito. Ellei toisin sovita, kaikki palvelusopimukseen liittyvä kirjeenvaihto osapuolten välillä tapahtuu sähköpostitse tekstimuodossa. Myös tiedoksiannot toimitetaan sähköpostitse Käyttäjän osoitteeseen.

 9. Tietosuoja

  1. Tietoja henkilötietojen käsittelystä. Täytämme luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679 (”Gdpr”) 13 artiklassa tarkoitetun tiedotusvelvollisuutemme erityisellä asiakirjalla, jota kutsutaan nimellä ”Tietoja henkilötietojen käsittelystä” (”Tietosuojailmoitus”).

  2. Näitä Käyttöehtoja on luettava ja tulkittava yhdessä täältä löytyvän Tietosuojailmoituksemme kanssa täällä.

 10. Evästeet

  1. Evästeiden käytön hyväksyntäväline. Käytämme erityistä kolmannen osapuolen apuvälinettä, jolla pyydämme hyväksyntäsi evästeiden käyttöön Verkkosivustossa ja tarjoamme tietoja evästeistä.

 11. Palvelusopimuksen kesto

  1. Sopimuksen peruuttaminen. Sinulla on kuluttajana oikeus peruuttaa palvelusopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sen tekemisestä, paitsi jos kyseessä on tapaus, jossa sopimusta ei voida peruuttaa. Peruuttamiseen voi käyttää toimittamaamme mallilomaketta.

  2. Sopimuksen voimassaolo. Palvelusopimus tulee voimaan, kun se on tehty. Palvelusopimus tehdään toistaiseksi.

  3. Sopimuksen irtisanominen. Voit irtisanoa palvelusopimuksen milloin tahansa poistamalla käyttäjätilin. Voit myös irtisanoa palvelusopimuksen pyytämällä meitä poistamaan henkilötietosi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

  4. Sopimuksen irtisanominen meidän toimesta. Jos rikot palvelusopimuksen (kuten näiden Käyttöehtojen) tai yleisesti sitovien säädösten tai muiden määräysten mukaisia velvollisuuksiasi, voimme irtisanoa palvelusopimuksen. Palvelusopimuksen irtisanominen tämän kohdan nojalla tulee voimaan, kun ilmoitus siitä toimitetaan sähköpostitse Käyttäjän osoitteeseen. Ellei toisin sovita, palvelusopimus päättyy heti, kun irtisanominen tulee voimaan.

 12. Muita määräyksiä

  1. Sovellettava laki. Palvelusopimuksella aikaansaatuun suhteeseen sovelletaan Tšekin lakia. Edellisessä lauseessa mainittu lainvalinta ei poista oikeusjärjestyksen sellaisten säännösten tarjoamaa suojaa, joista ei voida poiketa sopimuksella ja joita lainvalinnan puuttuessa muuten sovellettaisiin siten kuin sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 (Rooma I) 6 artiklan 1 kohdassa on määrätty.

  2. Tuomioistuinten toimivalta. Olemme hyväksyneet Tšekin tasavallan tuomioistuinten toimivallan ja oikeuspaikan.

  3. Käyttöehtojen yksipuolinen muuttaminen. Meillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa, jos katsomme, että tällaiset muutokset perustuvat päteviin ja perusteltuihin syihin. Muutoksesta ilmoitetaan käyttäjän osoitteeseen lähetettävällä sähköpostiviestillä tai Verkkosivuston valintaikkunassa. Muutetut Käyttöehdot tulevat voimaan sähköpostiviestissä tai Verkkosivuston valintaikkunassa määritettynä päivänä, mutta ei missään tapauksessa aikaisemmin kuin kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä päivästä, jona muutoksesta on ilmoitettu. Voit torjua muutetut Käyttöehdot ennen niiden voimaantuloa ja näin irtisanoa palvelusopimuksen. Tämä ei rajoita näiden Käyttöehtojen kohdan 12.4 määräysten soveltamista.

  4. Suostumus Käyttöehtojen muuttamiseen. Kun annat suostumuksesi Käyttöehtojen uudelle versiolle, aiemmat Käyttöehdot lakkaavat olemasta voimassa ja uudesta Käyttöehtojen versiosta tulee olennainen osa palvelusopimusta. Käyttöehtoja voidaan muuttaa myös nimenomaisella vahvistuksellasi (suostumuksellasi), tämän kuitenkaan rajoittamatta Käyttöehtojen kohdan 12.3 soveltamista. Kun annat nimenomaisen suostumuksesi Käyttöehtojen uudelle versiolle, siitä tulee olennainen osa palvelusopimusta sovellettavasta päivämäärästä alkaen. Tämä nimenomainen suostumus voidaan antaa Verkkosivuston valintaikkunan kautta tai muulla sopivalla tavalla.

  5. Sopimuksen julkisuus. Palvelusopimus, mukaan lukien Käyttöehdot, arkistoidaan sähköisessä muodossa, eikä se ole julkisesti saatavilla.

  6. Yhteystietomme. Yhteystietomme ovat seuraavat: toimitusosoite Livesport s.r.o. - osakeyhtiön, jonka rekisteröity osoite on Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Tšekin tasavalta, sähköpostiosoite info@livesport.eu.

  7. Sopimuksen siirtäminen. Hyväksyt, että voimme siirtää palvelusopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain mille tahansa kolmannelle osapuolelle.

Paikka: Praha Päivämäärä: 1. 4. 2023

Livesport s.r.o.

Signed by Livesport.s.r.o.

2023-04-01 12:00:00

Käyttöehtojen liite nro 1 – Kuluttajan peruutuslomake

Täytä tämä lomake ja palauta se meille lakisääteisen määräajan kuluessa, jos haluat peruuttaa sopimuksen.

Vastaanottaja (palveluntarjoaja):

Livesport s.r.o. - osakeyhtiön, jonka rekisteröity osoite on Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Tšekin tasavalta

ID 274 33 722

Peruutat täten palvelusopimuksen, joka on tehty:
Etu- ja sukunimesi:
Asuinpaikkasi:
Rekisteröinnissä käytetty sähköpostiosoite:
Päivämäärä:
Allekirjoituksesi: (jos tämä lomake lähetetään paperimuodossa)